OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsme spolu již spolupracovali, nebo jste zatím jen návštěvníkem stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak je chráním, a se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Kdo je správce?

Jsem jím já, Miloslav Hapka, sídlem Panská 206/3, 37001, České Budějovice, IČ: 42419174, 

Provozuji webové stránky www.poctivyzednik.cz. a jejich starší verzi www.amistav.cz. Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou se zpracováním pomáhat.


Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: jsem@poctivyzednik.cz


Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Plnění smlouvy
Zavoláte-li mi nebo mi napíšete, protože se se mnou chcete domluvit na realizaci zakázky, potřebuji mít k dispozici vaše telefonní číslo či e-mailovou adresu, abych se mohl s vámi v průběhu práce spojit.

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte mé služby, potřebuji vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů
Je možné, že začnu vaše osobní údaje (e-mail a jméno) v budoucnu využívat za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Vnímám jako oprávněný zájem posílat vám jedenkrát měsíčně upozornění na nový článek či případnou zvýhodněnou nabídku mých služeb. Z newsletteru se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit. Nebudu se na vás zlobit. Je to vaše právo. 

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 6 měsíců od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.


Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají kromě mě přístup pouze dva subjekty (markeťačka, účetní), kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládám sám a nepotřebuji k nim pomoc třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatel webového řešení společnost Webnode

Google Analytics, Google Adwords

Facebook

aplikace SmartLook

účetní firma, marketingová poradkyně

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. využít další aplikace či zpracovatele. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Cookies

Při procházení mých webovek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že vám díky tomu můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


Koho využívám pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.


Předávání dat mimo EU

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jsem@poctivyzednik.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechcu na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem ale vázán zákonnou povinností a  musím např. evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení tohoto kroku vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud budete nejprve o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.


Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 16. 5. .2018. 


Líbí se vám moje články a chtěli byste taky takové? Nezapomeňte, že to Obsah je král.